تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - جبران....

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

جبران....

سه شنبه 5 شهریور 1392 04:04 ب.ظ

به قلم: نداگفت جبران میکنم، گفتم کدام را؟


عمر رفته را؟


روح شکسته را؟


دل مرده از تپنده را؟


حالا من هیچ!..


جواب این تار موهای سفید را می دهی؟؟


نگاهی به سرم کرد و گفت:


وای...خبر نداشتم!


چه پیر شده ای!!!


گفتم: جبران میکنی؟؟؟


گفت: کدام را؟


یادگاری: نظرات
سه شنبه 5 شهریور 1392 04:07 ب.ظ