تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - نگران نباش.....

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

نگران نباش.....

سه شنبه 5 شهریور 1392 02:00 ب.ظ

به قلم: ندا

نِگرآטּ شَب ـهآیم نَبآش....

تَنهآ نیستمــ.....

بآلشمــ .....هِق هِق سُڪوتمــ ....

قُرص ـهآیَم....پآکَت سیگارَمــ ....

لَرزش בَستآنمــ .....هَمـہ هَستَند....نِگرآטּ نَبآش....
یادگاری: نظرات
سه شنبه 5 شهریور 1392 02:05 ب.ظ