تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - اهای معشوقه.....

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

اهای معشوقه.....

شنبه 2 شهریور 1392 06:04 ب.ظ

به قلم: ندا


اهای معشوقه.......
روزهایی که برای خواسته هایش تن میدادی.......
من برای خواسته هایت جان میدادم......
تنش ارزانیت......
جانم را بده......

یادگاری: نظرات
دوشنبه 4 شهریور 1392 07:33 ب.ظ