تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - دوستت دارم......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

دوستت دارم......

پنجشنبه 2 آبان 1392 12:40 ب.ظ

به قلم: ندا


میخــــــوآی فرامــــوشم کنی؟؟؟
فــــــــرآمـــــوشم کــــــردی؟؟؟؟
بــــــآشه عـــــزیزم .. اشکــــآلی نداره
آرزوی منــــــم همینه که اصلا تــــــو فکـــــرت نمونم که مبـــــآدا عـــــــذاب وجــــــدان اذیتتـــــــ
کنــــــه

امـــــــــآ

خیلــــــــی دوستــــــــ دارم فقط واسه یـــــه بـــآر یـــــــه جــــــایی به یاد منـــــــو نــــــآمردیـــآت در

حقِ مــــــــــن بیفتی

دقیقا همون لحظه ای کــــه اونـــــو بغـــــل گرفتـــــــیو مــــابیــــن زمزمه هایِ "دوستتــــ دارم" کــه تــو گوشش مـیگـی...........یادگاری: نظرات
پنجشنبه 2 آبان 1392 12:44 ب.ظ