تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - هرزه........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

هرزه........

یکشنبه 28 مهر 1392 02:18 ب.ظ

به قلم: ندا


تن های هرزه را سنگسار میکنند........
غافل ازینکه شهر پر از فاحشه های مغزیست......
وکسی نمیداند که مغز های هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه.......
یادگاری: نظرات
یکشنبه 28 مهر 1392 02:53 ب.ظ