تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - روزگاری..........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

روزگاری..........

یکشنبه 21 مهر 1392 12:49 ب.ظ

به قلم: ندا


روزگاری خواهد رسید........
همچنان که در اغوش دیگری خفته ای به یادم ستاره ها را خواهی شمرد تا ارام شوی.........
یادگاری: نظرات
یکشنبه 21 مهر 1392 12:57 ب.ظ