تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - خوبم.......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

خوبم.......

جمعه 12 مهر 1392 09:16 ب.ظ

به قلم: ندا


دیـــروز ، همیـــن حوالـــی

زلـــزله ای آمــد…

حـالا همـه حـالـمــ را می پـرسند !!!

بـی خـبـر از اینـ ـکـه ” مــن”

بـه ایـن لـرزیـدنـهـا

سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـرده امـــ…

بـه لـرزشـهای شـدید شـانه هایـمــــ

و تـرکــــهای عمــیــق قــلــبــمـــ…

امـّـا هنـوز ” خـــوبــم !!! “

 
یادگاری: نظرات
جمعه 12 مهر 1392 09:18 ب.ظ