تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - دنیا........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

دنیا........

جمعه 12 مهر 1392 04:13 ب.ظ

به قلم: ندا


دنیا:
بازی هایت را سرم درآوردی............
گرفتنی ها را گرفتی..........
دادنی ها را ندادی........
حسرت ها را کاشتی.........
زخم ها را زدی.......
دیگر بس است چون چیزی نمانده ، بگذار بخوابم …
محتاج یک خواب بی بیدارم !یادگاری: نظرات
جمعه 12 مهر 1392 04:16 ب.ظ