تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - کم بودن.........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

کم بودن.........

پنجشنبه 11 مهر 1392 07:08 ب.ظ

به قلم: ندانقطه ضعفِ من...تویی این روزها!!!


برای غرور لعنتی ام!!!

 

گاه احساس می کنم کاش نخوانی اینجا را....

کاش ندانی و نفهمی ام...

کاش حجم دوست داشتنم این همه نبود...


کم بود...


کوچک بود...

                                               کوتاه بود...


یادگاری: نظرات
پنجشنبه 11 مهر 1392 07:33 ب.ظ