تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - برو........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

برو........

سه شنبه 9 مهر 1392 05:09 ب.ظ

به قلم: نداایـــــــــــــن بـی تــفـآوتـیهـآ...
   

این
بـی خــَـبــَـری هــآ...

 گــآهی دیــدآر از ســَـر اجـبـآر...

 نــَـبـودَن هآ ... نـَـدیــدَن هــآ ... .

 یــَـعـنـی بــُـرو ...!

ما ادمها........

گاهی چقدر خنگ میشویم........
یادگاری: نظرات
سه شنبه 9 مهر 1392 06:56 ب.ظ