تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - گاهی.........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

گاهی.........

جمعه 5 مهر 1392 02:42 ب.ظ

به قلم: ندا

axz جمله های غمگین و کوبنده
گــــآهـ ـے…!
هَــــنوز گـ ـآهــــے…!
مَــــرآ بـ ـه جــــآن تـ ـو قَـــــسَم مـ ـے دَهَـــــند…!
ببـــــین تَـــــنهـ ـآ مَـــن نیســـتَم
                                            کــــ ه رَفتَــــــنَت رآ بــآوَر نمـــــــے کُـــنَم…!یادگاری: نظرات
جمعه 5 مهر 1392 02:44 ب.ظ