تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - دلتنگی......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

دلتنگی......

پنجشنبه 4 مهر 1392 08:16 ب.ظ

به قلم: ندا


دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !

یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان

                                                                                       
یـــــکــــ بــــغـــض

                                      و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

                                   بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی

 

یادگاری: نظرات
پنجشنبه 4 مهر 1392 08:18 ب.ظ