تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - نفس..........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

نفس..........

پنجشنبه 4 مهر 1392 06:14 ب.ظ

به قلم: ندا


در همین اطراف شهــــــــــــــــــــر کسانی هســــــــــــــــتند که تا دیروز میگفـــــــــــــــتند

بدون تــــــــــــــــــــو حتی نفســــــــــــــــــ هم نمیتونم بکشم اما امروز

در آغوش دیگران نفســــــــــــ نفســـــــــــــــــ میزنند

یادگاری: نظرات
پنجشنبه 4 مهر 1392 06:17 ب.ظ