تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - سیگار.......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

سیگار.......

پنجشنبه 4 مهر 1392 05:48 ب.ظ

به قلم: ندا


گفت:سیگار نکش میمیری

گفتم:اگه نکشم میمیرم

گفت:اگه بکشی با درد میمیری

گفتم:اگه نکشم از درد میمیرم

گفت:هوای دودی جلوی درد رو نمیگیره

گفتم:هوای صاف جلوی درد رو میگیره

گفت:پـــــــــــــس بکــــــــــش
یادگاری: نظرات
- -