تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - اتش........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

اتش........

پنجشنبه 4 مهر 1392 04:42 ب.ظ

به قلم: ندا


آتـــیش داری؟!

جــواب مــیدم:

تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .

تـــو”دلــــم“چـــرا. . .

بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟یادگاری: نظرات
پنجشنبه 4 مهر 1392 04:43 ب.ظ