تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - یک نفر.....

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

یک نفر.....

پنجشنبه 4 مهر 1392 05:33 ب.ظ

به قلم: ندا


.
p674_16791_10151345235962.jpg


همیشه نمی شود
زد به بی خیالی و گفت:
تنهـــــــــــا امده ام ٬ تنهـــــــا می روم...

یک وقت هایی
شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای...
کم می اوری
دل وامانده ات

یک نفر را می خواهد!
یادگاری: نظرات
پنجشنبه 4 مهر 1392 10:12 ب.ظ