تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - اغوش.......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

اغوش.......

یکشنبه 31 شهریور 1392 02:30 ب.ظ

به قلم: ندا

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!

وَ حآل هــَم کِه . . .

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .

وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .

گریـــه کنی
یادگاری: نظرات
یکشنبه 31 شهریور 1392 02:38 ب.ظ