تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - پنهانی........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

پنهانی........

یکشنبه 31 شهریور 1392 03:29 ب.ظ

به قلم: ندا


عکس

قــــرصهـــآے پـــنهـــآنـے ...

سـیگآرهــآے پـــنهـــآنـے  ...

بــغــضهـــآے پـــنهـــآنـے  ...

و بـــعد پنـــهــآטּ شـــבטּ پــشــتِ لبـــخــنـבےبــــزرگــــــ .. .

آבҐ هـــآ رآ گــــول زבטּ !

مــثـل آب خـــورבטּ اســــت !

مــــرבمــے ڪﮧ همــیشــﮧ عــقلــشـآטּ بــﮧ چـشمــشآטּ اســــت ...




یادگاری: نظرات
یکشنبه 31 شهریور 1392 03:30 ب.ظ