تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - دوستت دارم.....

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

دوستت دارم.....

شنبه 30 شهریور 1392 08:16 ق.ظ

به قلم: ندا


مـــی گـُــویــَـنـــد

تــُــو مَــــرا بآیــِک جُمـــــلـــﮧ

یـِــک لَبـــــخـنـــد،،،

بـِـــﮧ بــازی میـــــگیــــری ...

مــــــی گـُــــوینــــد تـَــرفنــد هـــآیت

شِـــیطنـــتهــــآیت و دروغ هآیـــت را نمــــی فَهمَــــم

مــــــی گویند ســــآده ام

اما تــــُـو ،ایــن را باوَر نَکـُـن

مـــَـــــن فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم ،هَمیـــــــــن!!

و آنــــها این را نِمـــــــی فـَـــهمنــــد....


یادگاری: نظرات
شنبه 30 شهریور 1392 08:18 ق.ظ